Son Mong Tay :

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng

Hòa Bắc (Di Linh) tái canh hơn 800ha cà phê giống mới

Thực hiện Chương trình tái canh cây cà phê, trong 2 năm (2013 - 2014), xã Hòa Bắc (huyện Di Linh) đã ghép và trồng lại hơn 800ha cà phê bằng các giống mới năng suất cao.

Đọc thêm...
 

"Nhất nước, nhì phân..." trong sản xuất cà phê bền vững ở Lâm Đồng

Nhiều năm qua ở Tây Nguyên nói chung, Lâm Đồng nói riêng, việc áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm (nhỏ giọt hoặc phun mưa) hòa tan với phân bón trong sản xuất cà phê bền vững, đã có tác động làm tăng thêm năng suất mỗi năm gần 0,5 tấn nhân/ha.

Đọc thêm...
 

Đức Trọng: Hơn 219ha rau, hoa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

Theo thông tin UBND huyện Đức Trọng mới cung cấp, hiện trên địa bàn huyện có 3.022,85ha sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, tăng 627,3ha so với cuối năm 2013.

Đọc thêm...
 

Toàn tỉnh đã có 23 xã nông thôn mới

Đến nay, trong tổng số 117 xã trong toàn tỉnh đã có 23 xã đã đạt tiêu chí “xã nông thôn mới” (NTM). Huyện Đơn Dương là địa phương có số xã đạt chuẩn NTM cao nhất tỉnh (7 xã). Kế đến là huyện Đức Trọng (4 xã), TP.Đà Lạt (3 xã), TP.Bảo Lộc (3 xã), huyện Lâm Hà (2 xã), huyện Đạ Huoai (2 xã), huyện Di Linh và huyện Bảo Lâm (mỗi địa phương có 1 xã).

Đọc thêm...
 
Các bài viết khác...
Trang 4 trong tổng số 141 trang.

Danh Mục

Joomla Slide Menu by DART Creations

Danh mục tra cứu

Hỗ trợ trực tuyến


Hỗ trợ liên hệ

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ tư vấn