Son Mong Tay :

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng

Tình hình sản xuất nông nghiệp huyện Di Linh

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN DI LINH
(Tính đến ngày 15/08/2011)
Tính đến ngày 15/08/2011,  trên địa bàn huyện Di Linh đều đã có mưa và mưa trên diện rộng tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng phát triển.
Trồng trọt: Toàn huyện đã hoàn tất việc làm đất và  tiến hành gieo sạ được 1904/1950 ha, đạt 98% kế hoạch. Bà con đang tích cực tiến hành gieo sạ diện tích còn lại kịp thời vụ, những nơi gieo sạ sớm hiện cây lúa đang sinh trưởng phát triển tốt. Hiện trên cây lúa đã bị nhiễm rầy nâu, chủ yếu là rầy trưởng thành, rầy cám mới nở và bệnh đạo ôn. Phòng Nông nghiệp kết hợp với Trung tâm Nông nghiệp huyện đang tiến hành theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, cấp phát thuốc cho bà con nông dân đồng thời tuyên truyền cho nông dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, phun xịt thuốc đồng loạt để đạt hiệu quả cao nhất. Trung tâm Nông nghiệp đã cấp phát thuốc BVTV cho bà con nông dân và đã phun xịt được 549,8 ha thuốc phòng trừ rầy nâu.
Ốc bươu vàng vẫn còn xuất hiện trên các cánh đồng lúa, xuất hiện chủ yếu ở các cánh đồng trũng, gần mương máng, sông, suối, ao, hồ. Trung tâm Nông nghiệp đang tiếp tục khuyến cáo bà con nông dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên để chủ động trong công tác phòng trừ sinh vật hại một cách thường xuyên, đồng loạt trong toàn dân và trên từng cánh đồng.
Bắp, rau đậu các loại: Năm nay mưa thuận gió hoà tạo điều kiện thuận lợi cho cây bắp sinh trưởng phát triển tốt, so với năm 2010 thì năm 2011 trên địa bàn huyện không có hiện tượng diện tích bắp bị mất trắng do thời tiết. Bắp vụ 1 thu hoạch được 195/2100 ha, đạt 9,3 % kế hoạch, ước năng suất đạt 5 tấn/ha. Bà con nông dân đang tếp tục thu hoạch bắp vụ 1 và tiến hành làm đất trồng bắp vụ 2.Đậu các loại gieo tỉa vụ 1 là 84ha; Rau các loại vụ 2 là 62,5 ha.
Cà phê: Trong tháng bà con nông dân đang tập trung cắt tỉa cành, làm cỏ, cào bồn, bón phân, phun xịt thuốc phòng trừ sâu bệnh và áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc quả cà phê. Sâu bệnh hại trên cây cà phê chủ yếu là mọt đục cành tỷ lệ cành bị hại trung bình 1,45%, bệnh khô cành tỷ lệ bị hại trung bình 3,28%, có nơi cao đến 25%; Bệnh rỉ sắt tỷ lệ lá bị hại trung bình 1,88%, cao 30,6 %; Bệnh vàng lá tỷ lệ cây bị vàng trung bình 1,3%, cao 10%; Ve sầu mật độ gây hại thấp trung bình 5,2 con/gốc, cao 40 con/gốc; Rệp sáp gây hại ở mức độ nhẹ, rải rác.
Chè: Tháng 8 là tháng có lượng mưa lớn, ẩm độ cao là điều kiện thuận lợi cho bọ xít muỗi và bệnh thối búp phát triển gây hại chè nên tỷ lệ gây hại tương đối cao bình quân 1,58% búp bị hại, có nơi búp bị hại 11%;
Qua kết quả điều tra cho thấy sinh vật hại trên các loại cây trồng như chè, cà phê, chanh dây so với tháng trước ít biến động. Riêng trên cây lúa tình hình rầy nâu có diễn biến khó lường. Phòng Nông nghiệp kết hợp với Trung tâm Nông nghiệp đã khuyến cáo các biện pháp phòng trừ trên các loại cây trồng chính đặc biệt là rầy nâu hại lúa đến 19 xã, thị trấn để hướng dẫn bà con cùng thực hiện.
Chăn nuôi: Đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện trong tháng tương đối ổn định. Phòng Nông nghiệp phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp đã tăng cường công tác chỉ đạo xuống các địa phương trong huyện hướng dẫn nhân dân thường xuyên vệ sinh, sát trùng chuồng trại, áp dụng các khuyến cáo của ngành để phòng tránh dịch bệnh, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm.
Ka Nhés - Phòng Nông nghiệp Di Linh
 

Danh Mục

Joomla Slide Menu by DART Creations

Danh mục tra cứu

Hỗ trợ trực tuyến


Hỗ trợ liên hệ

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ tư vấn