Son Mong Tay :

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I,II,III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015

Nội dung Quyết định và danh sách các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012-2015

 

 

Danh Mục

Joomla Slide Menu by DART Creations

Danh mục tra cứu

Hỗ trợ trực tuyến


Hỗ trợ liên hệ

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ tư vấn


Designed by: Nguyenantechnology@gmail.com|| Nấm Đà Lạt