Son Mong Tay :

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I,II,III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015

Nội dung Quyết định và danh sách các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012-2015

 

 

Danh Mục

Joomla Slide Menu by DART Creations

Danh mục tra cứu

Hỗ trợ trực tuyến


Hỗ trợ liên hệ

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ tư vấn